Toplogobanner

1953 Ejerskifte Gersdorffslund

B372 Gærde mod Hou 

Tage Viggaard Jensen sælger Gersdorffslund til Thorkild Sand, som drev et mønsterlandbrug. Thorkild Sand foranledigede også en fredning af området mellem Gersdorffslund, stranden og Hou.

Læs mere