Toplogobanner

1903 Hou Havn overdrages til fiskerne

B712 Østre mole HC Færgemann m hat og ukendt

Hofjægermester Emil von Holstein-Rathlou overdrager den forfaldne havn til en selvejende institution, der forvaltes af en bestyrelse bestående af medlemmer valgt af hhv. Århus Amt, Gosmer-Halling Sogneråd, Stamhuset Rathlousdal og af skatteborgerene i Hou by.
Der skaffes midler fra stat, amt og kommune til en istandsættelse af den østre mole og bygning af en vestre mole.

Læs mere