Toplogobanner

1869 isvinter

gamle pakhus 

Kornpakhuset fra 1853 lå på en udsat pynt mod øst, og i vinteren 1869-70 var det i fare for
at blive ødelagt af isskruninger.

Læs mere