Toplogobanner

1875 Den hollandske mølle i Halling  

Møllen

I perioden 1875 til 1914 lå der en hollandsk mølle på hjørnet af Hallingvej og Gersdorffslundvej.

Møllen blev bygget af forpagter Bay på Gersdorffslund. I 1879 blev den solgt til Søren Jensen, Halling, der byggede stuehus og udhus til. I 1884 købte Jens Peter Pedersen møllen som han drev til sin død i 1908, hvorefter hans enke, Sofie Amalie Pedersen, drev den med en søn som bestyrer, indtil møllen brændte i 1914.

Læs mere