Toplogobanner

1995 Vindmøllepark på Tunø Knob

 B1768 Vindmøllrpark ved Tunø Kno1995

Danmark er siden 1990` erne i stigende grad blevet er vindmølleland.
Som led i et pilotprojekt blev der i 1995 opstillet 10 vindmøller på Tunø Knob, der sammen med de tidligere 11 møller opstillet ved Vendeby nord for Lolland indgik i et forsøg, der skulle afdække møllernes indflydelse på havmiljøet, fugle- og fiskelivet og de ændrede forhold for lystsejlere og sommerhusejerne langs kysterne.
Det er Midtkraft, der har opstillet møllerne.  

Læs mere

fb logo
Besøg os på Facebook

På vores YouTube kanal
kan du se mange
gamle videoer og billeder
fra Hou og omegn

YouTube