Toplogobanner

1872  Højvande 

 B007

Der berettes om den store stormflod i 1872, der næsten lagde Hou under vand.
Folk måtte søge op på hustagene og i høje træer.
Det var også ved den lejlighed, at Hofjægermesterens gode skib ”Echo”
var nær ved at gå under i det Sydfynske Øhav.

Læs mere