Toplogobanner

1950 Gymnastik bliver ny aktivitet i HOIF 

gymnastik

I 1950 bliver gymnastik tilbudt som ny aktivitet i HOIF, og i mange år foregik gymnastiktræningen i Medborgerhuset,
som dengang var skolens gymnastiksal.

Den 3. februar 1969 gav kommunen imidlertid HOIF lov til at bruge den nye gymnastiksal ved Hou skole fire aftener om ugen.

På foranledning af Anna Marie Christensen, blev der, den 11. august samme år, nedsat et gymnastikudvalg.
Der var stor søgning til gymnastikken, 24 piger, 42 damer og 19 mænd dyrkede på det tidspunkt gymnastik i HOIF.

Læs mere