Toplogobanner

1897  Fensten ny skole

Fensten Skole 1927 001

Fensten Skole eksisterede som selvstændig skole indtil 1957, hvor de 3 skoledistrikter
Fensten, Halling og Hou blev slået sammen.
Fra 1957 til 1963 blev alle børn fra sognet fordelt på skolerne i Fensten, Halling og Hou.
Fensten skole blev nedlagt 1963. I 1967 købte elektronikvirksomheden Tradania skolen.

Læs mere

Det fulde uddrag af sogneprotokollerne kan læses her