Toplogobanner

1957 Halling skole lukker

B814 Forskole gymnastiksal og tromleskur o 30

I 1898 byggede man en ny skole i Halling. Den gamle skole blev revet ned for at give plads til den nye.
Skolen ses i billedet ud til højre, hvor man kan se et klasseværelse og gymnastiksalen i baggrunden – skuret
længst til venstre har ikke noget med skolen at gøre, men blev brugt til vejmandens tromle og brandinspektørens brandslukningsudstyr.
Halling skole fungerede, som selvstændig skole indtil 1957 og herefter blev den benyttet til gymnastik, sløjd og lærerbolig indtil 1967. 

Uddrag fra sogneprotokollerne:

Læs mere