Toplogobanner

1842  Det lokale selvstyre 
i Gosmer Halling Sogn

8.2.1842 sogneforstanderskab

Sogneforstanderskabernes og sognerådenes vigtigste opgaver var: fattigvæsen, skoler og veje.
Det første Sogneforstanderskab i Gosmer Halling i flg. protokollen 8. februar 1842.
Da den førte protokol er skrevet med en ulæselig håndskrift, sprang jeg frem til 1868,
som meget passende også er det år, hvor en ny landkommunallov trådte i kraft og sogneforstanderskaberne
blev afløst af de mere demokratisk valgte sogneråd. Sognene blev dannet ud fra fattig distrikterne og Gosmer Halling Sogn
blev derfor i 1841 områderne Søby, Fensten, Smederup, Gosmer, Halling, Spøttrup, Hølken og Hou.

Læs mere