Toplogobanner

1786  Jordemoder - Anne Hiortes

jordemodre

Anne Knudsdatter Hiortes (1744-1809) var den første officielle jordemoder i Gosmer-Halling.
Hun kom fra Torrild og blev i 1786 gift med med Terkel Jørgensen fra Halling,
der var organist ved Gosmer Kirke. Hvor og hvornår Anne bestod sin jordemodereksamen, vides ikke.
Efter selv at have født i alt 9 børn havde hun opnået den fornødne praktiske erfaring,
og eventuel teori har hun vel også kunnet tilegne sig, så måske har hun kunnet klare sig
med en eksamination hos embedslægen eller præsten.

Læs mere