Toplogobanner

1950 Præsteboligen

B888 Ny præstebolig 1950

Da dele af den gamle præstegård brændte i 1950, blev der bygget et nyt hus, fordi den gamle præstebolig var alt for umoderne.

Den første præstegård, der blev bygget i Gosmer i 1534, havde fint besøg af både kong Chr. IV og H.C. Andersen.

I 2013 blev præsteboligen med 31 ha jord solgt til Susanne Gammelgård, fordi Menighedsrådet kunne se, at sognestrukturen, befolkningstilvæksten i Hou og præsteboligens placering og indretning ikke mere var ideel.
Menighedsrådets ønske var at få en sognegård i Hou, og den nye flotte sognegård blev indviet den 14/2-2016.

 Læs mere