Toplogobanner

1887 Ravnskovhuset

B423 Ravnskovhuset Søbyvej 94 2015 

Som erstatning for et ældre hus ved Ravnskoven lod Emil von Holstein-Rathlou opføre et nyt "Ravnskovhuset".
Det tjente som bolig for skovfogeden. Første beboere var Søren Eskildsen, hans hustru og deres børn.
Sidenhen boede også i kortere perioder nogle af børnene med famile hos forældrene.
Søren Eskildsen efterfulgtes både som skovfoged og som beboer af "Ravnskovhuset" af sønnen Jørgen Eskildsen.
Denne efterfulgtes af sin svoger, Hans Ludvig Nielsen, gift med Jørgens søster Sofie Kirstine Eskildsen.

Læs mere