Toplogobanner

1899 Bjørnkjær

B390 Hovedbygningen 1996 

I 1899 byggede Emil von Holstein-Rathlou ”Bjørnkjær” på Villavej som enkesæde for sin kone Sofy Holstein-Rathlou. Denne funktion fik ejendommen dog aldrig. I stedet blev huset i lange perioder anvendt som feriehjem. Bjørnkjær blev solgt i 1943 til Fabrikant HP Timm fra Århus, som solgte til Søren Sørensen i 1956. I starten af 1960serne blev jorden solgt fra til kommunen, og Jysk Lædervarefabrik overtog avlsbygningerne. I 1989 solgte sønnen Folke Sørensen hovedbygningen til Hou Maritime Idrætsefterskole.

Læs mere