Toplogobanner

1896 Drikkevandets historie

Vand 

De første indbyggere i Hou måtte gå langt efter vand. Der var en kilde ved Ravnskoven, som havde rigeligt og godt drikkevand. Men det måtte hentes i spande og hvad man ellers havde at transportere vand i.
I 1896 foranledigede Emil v. Holstein-Rathlou, at der blev lavet en boring ved Egehovedet og derfra ført en ledning ned til byen, hvor der blev opsat en fælles vandpost på hjørnet af Vestergade og Skolegade.

Læs mere