Toplogobanner

1897 Hou og Omegns Fiskeriforening

B648 Fiskerbåde i Hou Havn 

Foreningen blev stiftet 17/11- 1897. Initiativtager var N.C. Nielsen, strandkontrollør, der var foreningens første formand.Fiskeriforeningen var med til i 1905 at oprette Aarhus Amts Laaneforening for Fiskeri,
der fik sæde i Hou og i 1929 Fiskernes Salgsforening.

Læs mere