Toplogobanner

1892 Hou Landcentralstation

B010 

Hou Landcentralstation under Odder Telefoncentral blev etableret i Søndergade hos købmand Andreas Hansen i 1892.
På stedet ligger nu Sognegården, der er opført i samme stil som købmandsforretningen.
Den 1. april 1951 blev centralen nedlagt, og abonnenterne i alt 66 stk. blev overført til Boulstrup-Hou Central.

 Læs mere