Toplogobanner

1898 Købmand Rasmussen

B 214 Købmandsforretning 

I 1898 kom købmand Rasmus Rasmussen til Hou med sin hustru, og han startede købmandsforretning
på hjørnet af Søndergade og Vestergade, hvor der nu er Hou Fysio. Forholdene blev hurtigt for trange for den driftige købmand,
så han lejede sig ind i en sidebygning til gården ”Bjørnkjær”, der lå på havnen.
I 1906 købte Rasmus Rasmussen af Rathlousdal gods den store sommervilla ved havnen, der oprindelig var opført til godsets ejer hofjægermester Chr. Fr. Emil von Holstein-Rathlou. Her byggede han endvidere et omfattende pakhusområde.

Læs mere