Toplogobanner

1881 Sommervillaen

B133 Villa Bjørnskjær o 1907 

Emil von Holstein-Rathlou byggede 1881 en sommervilla ved den nyanlagte havn.
Da familien flyttede sommerresidensen andetsteds hen, var der en overgang sommerpensionat i villaen.
1906 købte Købmand Rasmussen villaen og udvidede med pakhus.
Herfra blev der så i næsten 70 år drevet kolonial- og grovvareforretning. Huset blev revet ned i 1974.

Læs mere