Toplogobanner

1881 Hou Havn anlægges

B013 

Hou Havn blev anlagt 1881 på initiativ af  Emil von Holstein-Rathlou.
Den skulle fungere som udskibningssted for korn fra godset.
Men snart efter dalede korneksporten, og havnen mistede sin betydning, og havneanlægget forfaldt.
Omkring 1900 udviklede havnen sig til fiskerihavn, og der blev også opsat fyr.
I 1903 blev havnen en selvejende institution.

Læs mere