Toplogobanner

1884 Jernbanen Århus-Odder-Hou
 B 183 Hou Station 1884

Den planlagte jernbane fra Århus til Odder bliver efter ihærdig indsats fra Emil von Holstein-Rathlous side ført videre til Hou.
Havnen fik hermed øget betydning for godstransporten til og fra området.
Med den øgede interesse for havbade gik det også fremad for passagertrafikken.

Læs mere