Toplogobanner

1849 Hofjægermester
Emil von Holstein Rathlou

 B 270 Portræt

C.F.E.von Holstein-Rathlou (1849-1919), gift med Sofie Jerichau, var besidder af Stamhuset Rathlousdal, hvorunder også Gersdorffslund hørte.
Han tog meget aktivt del i udviklingen af Hou. Han byggede bl.a. Skipperboligen i 1874, Holsatia i 1884.
Han grundlagde havnen i 1881, og fik ved hjælp af private donationer, især af egen lomme,
Aarhus-Odder-banen forlænget til Hou i 1884.

 Læs mere