Toplogobanner

1837 Hous første beboelseshus

1837

I 1837 lod godsejer Niels Rosenkrantz von Holstein-Rathlou opføre et hus på det, der senere er blevet hjørnet af Nørreled og Skolegade. Huset var til brug for de fiskere, som leverede fisk til Rathlousdal og Gersdorffslund.

Læs mere