Toplogobanner

1756 Gosmer Hospital


1756 gosmer hospital

Dorthea Schack, som var enke efter Christian Rathlou, fik huset bygget og indrettede det til 8 svage, fattige og gamle mennesker,som havde arbejdet på godserne Rathlousdal eller Gersdorffslund.Huset har fungeret som fattighus indtil Huno von Holstein-Rathlou nedlagde det i 1925.Indtil 1999 har huset fungeret som husvildebolig.
Efter mange planer og snak kunne hospitalet genindvies i 2009, og det huser nu kontor- mandskabs- og maskinrum, samt fyr til opvarmning af kirken.

Læs mere