Toplogobanner

1674 Gersdorffslund

1674 Gårdsplads

I 1660 indgik Kong Frederik den 3. en byttehandel med Rigsmarsk og Rigshofmester (= statsminister) Joachim Gersdorff.
Kongen havde lagt alle gårdene i Hads Herred under Åkjær len og dette len fik Joachim Gersdorff i bytte for store godser og landområder i Skåne. I 1661 døde Joachim Gersdorff og Åkjær len blev delt op af arvingerne og datteren Margrethe Gersdorff arvede Porsborg og Højby, og hendes mand Gregorius Rathlou byggede Gersdorffslund, hvor de to gårde havde ligget i 1674.

Læs mere

fb logo
Besøg os på Facebook

På vores YouTube kanal
kan du se mange
gamle videoer og billeder
fra Hou og omegn

YouTube