Toplogobanner

Kontingent

Kontingentet  kan overføres via din netbank eller indbetales kontant til et bestyrelsesmedlem. 

Personligt medlem kr. 100
Familiekontingent kr. 150
Virksomhed eller forening kr. 400

Indbetales til NORDEA 

Reg 1944 
Konto 4383 615 912

Vigtigt:
Husk navn og adresse

 

På forhånd tak