Toplogobanner

 

 

Arkivets formål 

Hou Lokalhistoriske Arkiv har tre hovedformål:

 1. Indsamling af arkivalier.
  Vi modtager og indsamler arkivalier fra lokalområdet.

 2. Opbevaring.
  Forsvarlig opbevaring
  og arkivering
  som foregår efter SLA's
  (Sammenslutningen af lokalarkiver i Danmark) anvisninger.

 3. Formidling.
  Arkivalierne er offentligt eje og skal være tilgængelige for alle.
arkivets formaal