Toplogobanner

Bliv medlem 

Arkivets fundament og drivkraft er medlemsskaren. Som medlem har du mulighed for at være en del af et levende arkiv. Det er medlemmernes lyst og interesse, der er arkivets drivkraft.

Arkivet skal drives af frivillige. De frivillige skal modtage, registrere, arkivere, indsamle egnes historier og lave udstillinger m.m. Med et medlemsskab støtter du også arkivets daglige drift. Det er bestyrelsens målsætning, at arkivets daglige drift skal ligge indenfor rammerne af medlemskontingentet. Budgettet løber rundt ved 200 medlemmer og i 2017 har vi nået dette mål. 

Det er derfor vigtigt, at du fortsat støtter op om Hou Lokalhistoriske Arkiv med et medlemsskab.