Toplogobanner

1984  Williams Ø

  B1216 Stenøkse

Vest for lystbådehavnen er der en sandbanke, som ved lavvande er en halvø.
Den fik navnet Williams Ø, fordi William Holstein-Rathlou gennem årene har samlet omkring 15.000 stykker flinteredskaber der.
De stammer fra en oversvømmet boplads fra Ertebølletiden 5.000-3.000 år før vor tidsregning.
I 1998 fandt han en flot tilsleben stenøkse, der var lavet af en bjergart, der hører hjemme i Østersøområdet
og sjældent findes i Danmark. Den blev erklæret for Danefæ og indbragte en pæn dusør.

Læs mere