Toplogobanner

1936  Håndværkerforeningen

håndværker

Efter at den oprindelige Håndværkerforening havde ligget stille siden 1926, samledes en del Håndværkere og Næringsdrivende
fra Hou den 19 august 1936 for at stifte en forening for Håndværkere og Næringsdrivende.
Et udvalg på fire, havde forud for mødet tegnet 30 medlemmer til foreningen.
Den nye bestyrelse bestod af: Bådebygger A. Petersen, snedker P. Petersen, urmager E. Christensen, smed A. Nielsen
og Mekaniker Chr. Godtwald.
Foreningen arbejdede med at hjælpe medlemmerne igennem krisen i 30'erne.
Man måtte igen minde sognerådet om, at ansætte kommunens håndværkere til skolebyggeri og andet arbejde i kommunen.
Man lavede også regnskabskurser, så selvangivelserne kunne blive lavet korrekt.
Juletræsfester, dilettant teater, keglespil og udflugter var meget godt besøgte, da man også kan tegne passivt medlemskab,
hvis man ikke er håndværker. Det bedste er dog stiftelsesfesten i1942, hvor det helt store arrangement løber af stablen,
og hvor fanen indvies. Også Houdagene udspringer af foreningens tiltag.
Protokollen slutter i 1947, men foreningen fortsatte til op i 1960èrne.

Læs mere