Toplogobanner

1944  Hou Sportsplads

 B716 Sportspladsen

I 1944 overlod H.P.Timm, Bjørnkjær, en grund til det nystartede HOIF, der straks gik i gang med at skaffe penge og arbejdeskraft til at anlægge et stadion på grunden. Det blev indviet i 1946.I årene der fulgte, blev der anlagt vandingsanlæg, bygget klubhus og opstillet ishus. I 1982 fik HOIF en blikhal fra den nedlagte Gern Møbelfabrik på havnen.

Ud over det rent sportslige lagde stadion også græs til de særdeles velbesøgte sportsfester. Efterhånden blev en del aktiviteter dog henlagt til kommunens boldbaner og skolens gymnastiksal. Og i 1993 blev sportspladsen solgt til byggegrunde, og det meste af overskuddet gik til støtte til Hou Hallen.

Læs mere