Toplogobanner

1948  Mindesten for Hofjægermester C. F. E. von Holstein-Rathlou

 B129 148

I 1947 gik de 5 foreninger bag Hou-Dagen, sammen om at rejse en mindesten for afdøde Hofjægermester C. F. E. von Holstein-Rathlou. Pengene til formålet, kom fra overskuddet ved Hou-Dagen.

I 1947 blev stationspladsen renoveret, og der blev lavet et lille anlæg foran stationen, hvori stenen blev anbragt.
Stenen, der er en stor natursten fundet på stranden ved Ravnskoven, blev afsløret ved en festlighed Skærtorsdag, den 25. marts, 1948.

Læs mere