Toplogobanner

1946 Avisbåd til Tunø

 B1129 Ternen ud af Hou havn juni 2007

Den 20/12-2014 købte den daværende havnefoged Palle Bust Johansen, Pb Boats ”Ternen”,
og fortsatte med den tidligere ejers arbejdsområder.
Palle, der nu her i 2017 er pedel på Hou Skole, klarer sejladsen i sin fritid, og nyder at komme på havet.
Byen kan glæde sig over, at vi stadig har den smukke båd ”Ternen” i Hou Havn. 
  

Læs mere