Toplogobanner

1945 Telt campingplads

 B1044 Teltplads

I 1945 overdrog den daværende ejer af gården Bjørnkjær, grosserer H.P. Timm, et jordstykke nord for Havnen til
Gosmer-Halling Kommune, som det hed dengang.
Parcellen blev fredet, og skulle anvendes til badning, lejrplads og ophold til offentligheden.
Lejrpladsen kunne rumme 75 personer og lå der, hvor den offentlige badestrand ligger i dag
– nemlig nedenfor Hou Maritime Idrætsefterskole.
Der var også opstillet et ishus og en toiletbygning til de mange gæster.
Pladsen blev nedlagt i 1968, fordi der blev anlagt en stor campingplads ved Spøttrup Strand.  

Læs mere