Toplogobanner

1972 Bådebygger Erik Petersen
overtager Hou Skibs- og Baadebyggeri

 B569 9 Arbejdere 1957

Erik Petersen overtog i 1972 eneansvaret for bådebyggeriet på havnen. Han førte de gode håndværkertraditioner videre.
Efterhånden svandt efterspørgslen på træbåde, kuttere blev lavet af stål, og lystfartøjer af glasfiber,
så da Erik Petersen blev gammel nok til det, gik han på efterløn og tog på langfart med sin kone.
Bådebyggeriet blev lejet ud i 1991 og i 1994 solgt til Egmont Højskolen, hvorefter det senere indgik i Hou Søsportscenter.

Læs mere