Toplogobanner

1937 gården Bjørnkjær på havnen nedrives

 B100 Bjørnkær 1899

Bjørnkjær blev bygget i 1871 af godset Rathlousdal. Gården fungerede først som landbrug og siden med købmandsbutik i en fløj af bygningen.
I årene omkring 1911-15 var der sommerpension.

Bjørnkjær lå for enden af Havnegade omkring indkørslen til færgehavnen. Gården blev nedrevet i 1937.