Toplogobanner

1932 Da tangen forsvandt!

 B963 Fiskerbåde 1957

Med ålegræssets forsvinden, så forsvandt fiskeriet også i stort omfang fra Hou.  Livsgrundlaget var på ganske få år forsvundet for flere af fiskerne. De første år efter ålegræsset visnede, men planterne stadig var der, blev ålen stadig ved kysten, men efterhånden lagde sandet sig overalt, og nu var det kun meget småt med ål langs kysterne. I Kaj Hennings Jensens bog kan man læse mere om, hvad det betød.

Læs mere