Toplogobanner

1999  Hou by må opgive sine egne vandboringer 

B655 Hou Vandværk og engen 1990 

Byen voksede støt i årene fremover og vandværket fulgte med og leverede de nødvendige mængder vand.
I 1997 konstateredes forurening over de fastsatte grænseværdier i vandet.
Det skyldtes års forbrug af sprøjtemidler for tæt på boringerne.
Det var ikke muligt at etablere nye boringer, og i 1999 blev værket tilsluttet Odder Vandværk,
som fremover leverer vand til byen. Odder kommune købte vandværket for 1 kr.
mod at sammenlægge grunden med den eksisterende park.
Hou Vandforsyning har dog stadig en selvstændig bestyrelse, og selskabet bar indtil 2003 stadig navnet Hou Ny Vandværk.

Læs mere