Toplogobanner

1972 Blikpakhuset nedrives

B067 Blikpakhus 

Pakhuset fra 1930 havde mistet sin betydning, idet havnen var blevet for lille til fragtskibene,
der skulle levere varer til Korn- og Foderstoffirmaet A/S Georg Nielsen.
Det blev revet ned i 1972 og gav mere rum til trafikken på havnepladsen.