Toplogobanner

1925 Ejerskifte Gersdorffslund

B095 Folkehold 

Efter opløsningen af Stamhuset Rathlousdal og den dermed følgende afgivelse af jord til husmandsbrugene i Højby købte Tage Viggaard den resterende del af Gersdorffslund i 1925.

Læs mere