Toplogobanner

2010 Færgehavnen ombygges

B721 Færgelejer 2016 

I takt med den stigende strøm af turister til især Samsø er behovet for stadig større færger også steget.
Det har resulteret i en større udvidelse og omlægning af færgehavnen i 1995, hvor indløbet blev flyttet til østsiden af færgehavnen.
Der blev bygget ny ventesal ved Samsøfærgen, og den gamle blev fjernet.
Posthuset blev nedlagt, men købmanden indrettede et lille hjørne af butikken til postekspedition.

Læs mere