Toplogobanner

1927 Hou Havn udvides

B646 Hou Havn udvides 1927

For at få plads til de 50 hjemmehørende fiskefartøjer, blev havnen udvidet i 1927.
Der blev indrettet et større slæbested, molehovedet blev fornyet, og der blev bygget en ny anlægsbro fra vestre mole i stedet for den gamle pælebro ved østre mole.
Havnen blev uddybet, så den overalt fik en dybde på 12 fod. Den inderste del af havnen blev opfyldt,
og resten af det opgravede materiale blev lagt som udfyldning i krogen vest for vestre mole.

Læs mere