Toplogobanner

1994 HMI Køber Marsk Stig

B 256 marsk stig 

En ny lov fra Undervisningsministeriet krævede pludselig, at alle efterskoler skulle have deres eget køkken.
HMI havde hidtil købt den varme mad udefra, da skolen i opstartsfasen ikke havde penge til at bygge/etablere eget køkken.
Heldigvis kunne skolen i foråret 1994 købe cafeteriet Marsk Stig af Inger og Orla Nielsen,
hvorefter ministeriets krav kunne opfyldes, og HMI kunne nu få sit eget køkken til stor glæde for alle.

Læs mere