Toplogobanner

1971 Ny skole i Hou

B141Hou Skole 1996 

Hou skole var blevet Gosmer-Halling Kommunes eneste skole, og børnetallet steg stadig, så var der udpræget pladsmangel i den gamle skole.
Efter kuldsejlede forhandlinger med Randlev-Bjerager om en fælles skole, lykkedes det i forbindelse med kommunesammenlægningen i 1970
at få tilladelse til at bygge en ny skole i Hou. Den kom til at ligge i forbindelse med gymnastiksalen fra 1969.

 Læs mere