Toplogobanner

1985 Egmont Højskolens fjerde forstander

4. forstander 

Ejvind Mortensen, der havde været elev på skolen i 1962-1963, blev spurgt af daværende formand Jesper Maarberg,
om han ville søge forstanderjobbet. Højskolen stod overfor en stor renovering og udbygning, og bestyrelsen mente,
at han var manden, der kunne skaffe pengene til projektet.
Det viste sig, at han var den rette person, for der blev moderniseret og bygget for ca. 30 mill. kr. under hans forstanderperiode.
Ejvind Mortensen blev længere som forstander end den tid han havde lovet, fordi han blev grebet af højskolelivet.
I 1991 kaldte nye udfordringer, og han tiltrådte en stilling som leder af Århus Amts Forsorgshjem.

Læs mere