Toplogobanner

1979 Egmont Højskolens tredje forstander

3.forstander 

Skolens bestyrelse opfordrede Dieter Küssner til at søge jobbet som forstander, fordi de mente,
at han besad de kvalifikationer højskolen havde brug for.
Han overtog en splittet lærergruppe, men det lykkedes ham at få nogenlunde ro i gruppen.

Under hans ledelse blev der oprettet nye linjer, og der blev arrangeret en del rejser til ind- og udland.
I 1985 søgte Dieter Küssner nye udfordringer.

Læs mere