Toplogobanner

1972 Egmont Højskolens anden forstander

2.forstander 

Under Erik Anderssons forstanderperiode blev det eksperimenterende nedtonet til fordel for en mere traditionel måde at drive højskole på. Anderssons to vigtigste opgaver var at få sammensat en homogen lærergruppe og at få flere elever på skolen.
Det lykkedes ham at få Egmont Højskolen gennem sin første store krise, idet han sammen med lærerkollegaerne fik en del succeser i hus.
Han blev sygemeldt i 1978, og vendte ikke tilbage til skolen.

Læs mere