Toplogobanner

1986 Isvinter

B 202 Hellikopter Service 1986 

Isvintre har været et tilbagevendende problem for folk nær havet.En langvarig isvinter kunne blive katastrofal for fiskerne.
De kunne ikke komme på havet og således ikke tjene til dagen og vejen.
Også for beboerne på Samsø og Tunø har isen voldt problemer.
Men nye, større færger kan klare sig gennem mere is end før, og går det helt galt, kan man altid sende en helikopter.

Læs mere