Toplogobanner

1922 Højby udstykkes

B374 Højby 

Ifølge lov af 4.10.1919 om lensafløsning havde staten mod erstatning ret til at pålægge lensbesiddere at afgive 1/3 af jordarealet til udstykning af husmandsbrug. Gersdorffslund afstod i 1922 og 1924 jord til 42 statshusmandsbrug, de fleste i Højby. Arealerne blev fordelt ved lodtrækning, såfremt flere var interesserede. Pris var 1 kr. til stempel. Desuden skulle man forrente jordværdien. Husene fremstod ens, bygget efter ”Bedre Byggeskik."

Læs mere