Toplogobanner

Tidstavle 1920 - 1929

1920 Alderdomshjemmet Havnegade
1920 Emil Frandsens skolegang
1920 Hou Savværk
1920 Kæmner Jens Nielsen
1922 Isvinter
1922 Statshusmandsbrug i Højby
1922 Viggo Færgemann
1922 Tjørnen
1922 Holsatia Kur og rekreationshjem
1923 Pavillon Te huset
1923 Jordemoder Barbara Jørgensen
1925 Hou Slagter Peder Blicher
1925 Fotorama
1925 Gården Espelund brænder
1925 Gersdorffslund ejerskifte Tage Viggaard
1926 Vandtårn Hou vandværk
1926 Havnefoged Rasmus Færgemann
1927 Hou Havn udvidelse
1927 Hou skibs- og bådebyggeri ejerskifte
1927 Isvinter
1928 Fisker og Cigarhandler N.P.E.Færgemann
1929  Isvinter